Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Page : 8
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0352
Φυσικός αριθμός: 000399Ετος Εκδοσης : 1926
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 188.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ νέου ὁμολογητοῦ, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, οὗ τὸ ἱερὸν λείψανον μετακομισθὲν ἀκέραιον ὅλως ὑπὸ τῶν προσφύγων Προκοπίου φυλάσσεται ἐν Νέῳ Προκοπίῳ (Ἀχμὲτ - Ἀγᾶ ) Εὐβοίας. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ψαλμ. ΞΖ́. 35. Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ξεν. Ε. Σεργιάδου, Γεωργίου Σταύρου 10. 1926.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1897.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Κερμιρεύς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 47 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σεργιάδης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0353
Φυσικός αριθμός: 000400Ετος Εκδοσης : 1938
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 188-189.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ νέου ὁμολογητοῦ, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, οὗ τὸ ἱερὸν λείψανον μετακομισθὲν ἀκέραιον ὅλως ὑπὸ τῶν προσφύγων Προκοπίου φυλάσσεται ἐν Νέῳ Προκοπίῳ (Ἀχμὲτ - Ἀγᾶ ) Εὐβοίας. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ψαλμ. ΞΖ́. 35. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ν. Τιλπερόγλου, Μιλτιάδου 7. 1938.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-41: Ανατύπωση της έκδοσης του 1897∙ σ. 42-46: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Κερμιρεύς Δανιήλ μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 46.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Τιλπερόγλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0355
Φυσικός αριθμός: 000403Ετος Εκδοσης : 1952
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 189.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸν λείψανον ἀκέραιον ὅλως μετακομισθὲν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγας Προκοπίου φυλάσσεται εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ψαλμ. ΞΖ́, 35. Καταστήματα Ν. Τιλπερόγλου. Ἀθῆναι, Μηλιδώνη 15. Τηλ. 53084. 1952.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα (βλ. ἔκδοση 1897)∙ σ. 9-27: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Σήμερα μᾶς συγκαλεῖ ὁ φιλόστοργος αὐτὸς ἀναίμακτος∙ σ. 29-48: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Κερμιρεύς Δανιήλ μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Τιλπερόγλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0356
Φυσικός αριθμός: 000404Ετος Εκδοσης : 1956
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 189-190.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸν λείψανον ἀκέραιον ὅλως μετακομισθὲν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγας Προκοπίου φυλάσσεται εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. (Ψαλμὸς 67[ξζ΄], 35). Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου. Προκόπιον Εὐβοίας. 1956.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Ἐπίγραμμα (βλ. ἔκδοση 1897)∙ σ. 9-48: Ὁ Bίος, ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1951).
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής : Δανιήλ μοναχός
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 48.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0357
Φυσικός αριθμός: 000405Ετος Εκδοσης : 1957
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 190.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸν λείψανον ἀκέραιον ὅλως μετακομισθὲν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγας Προκοπίου φυλάσσεται εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἑορτὴ τελεῖται τῇ 27ῃ Μαΐου. Μετὰ παραρτήματος περὶ τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ ἐκ Μ. Ἀσίας εἰς τὴν Εὔβοιαν καὶ ἀναγραφῆς θαυμάτων ὑπὸ τοῦ ἁγίου τελεσθέντων. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. (Ψαλμὸς 67[ξζ΄], 35) Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, Προκόπιον Εὐβοίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 1957.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2-48: Ανατύπωση της έκδοσης του 1956∙ σ. 49-55: Παράρτημα περὶ τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τὴν Εὔβοιαν καὶ περὶ ἀναγραφῆς θαυμάτων τελεσθέντων ὑπὸ τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὅτε ἐν ἔτει 1924 ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν.
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 55 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0358
Φυσικός αριθμός: 000407Ετος Εκδοσης : 1958
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 190.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου,, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸν λείψανον ἀκέραιον ὅλως μετακομισθὲν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγας Προκοπίου φυλάσσεται εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἑορτὴ τελεῖται τῇ 27ῃ Μαΐου. Μετὰ παραρτήματος περὶ τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ ἐκ Μ. Ἀσίας εἰς τὴν Εὔβοιαν καὶ ἀναγραφῆς θαυμάτων ὑπὸ τοῦ ἁγίου τελεσθέντων. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. (Ψαλμὸς 67[ξζ΄], 35) Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, Προκόπιον Εὐβοίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 1958.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : Ανατύπωση της έκδοσης του 1957.
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 55 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΟΧΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0359
Φυσικός αριθμός: 000409Ετος Εκδοσης : 1964
Βιβλιογραφία: Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 191.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Ρώσσος
Τίτλος : Bίος καὶ ᾀσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν Προκοπίῳ τῆς Καππαδοκίας ἐνασκήσαντος, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸν λείψανον ἀκέραιον ὅλως μετακομισθὲν ἀπὸ τοὺς πρόσφυγας Προκοπίου φυλάσσεται εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἑορτὴ τελεῖται τῇ 27ῃ Μαΐου. Μετὰ παραρτήματος περὶ τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ ἐκ Μ. Ἀσίας εἰς τὴν Εὔβοιαν καὶ ἀναγραφῆς θαυμάτων ὑπὸ τοῦ ἁγίου τελεσθέντων. Ἐπιστασίᾳ: Φωτίου Κόντογλου – Κυδωνιέως († 1965). Ἔκδοσις Ἱεροῦ Προσκυνήματος ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου, Προκόπιον Εὐβοίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 1964.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 6: Ἐπίγραμμα (βλ. ἔκδοση 1897)∙ σ. 13-21: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἂς δοξάσωμεν καὶ ἂς ὑμνήσωμεν εὐχαριστοῦντες∙ σ. 22-50: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ παρακλητικὸς κανόνας (βλ. ἔκδοση 1899)∙ σ. 51-61: Τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου∙ σ. 62-63: Ἡ μετακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.
Τόπος έκδοσης: Προκόπι Ευβοίας
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Κερμιρεύς
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 63 + 1 χ.ἀ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιερό Προσκύνημα οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
Επιμελητής-διορθωτής : Φώτιος Κόντογλου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0676
Φυσικός αριθμός: 000759Ετος Εκδοσης : 1841
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Αθήνα 1939-1957, αρ. 3541.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή
Τίτλος : Συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ζωδόχου Πηγῆς, καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ὑπερφυῶς τελεσθέντων θαυμάτων. Ἐρανισθεῖσα καὶ Συνταχθεῖσα ὑπὸ Κ.Ρ. Τῇ συνδρομῇ τῶν τοῦ Νοσοκομείου Ἐφόρων. Ἔκδοσις δευτέρα. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφ. Λ. Παπαδοπούλου καὶ Ἰ. Λεωνίδου. 1841.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ.1-32: Συνοπτικὴ περιγραφὴ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ζωδόχου Πηγῆς.
Τόπος έκδοσης: Κωνσταντινούπολη
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Λ. Παπαδόπουλος και Ι. Λεωνίδης
Επιμελητής-διορθωτής : <Κωσνταντίνος Ροδέ>
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0677
Φυσικός αριθμός: 000760Ετος Εκδοσης : 1833
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Αθήνα 1939-1957, αρ. 2272.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Ευαγγελίστρια
Τίτλος : Εὕρεσις τῆς Πανσέπτου Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καὶ Οἰκοδομὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς τὴν νῆσον Τῆνον. Ἐτυπώθη δαπάνῃ τοῡ ἐν Τριεστίῳ Κυρίου Δημητρίου Καγκάδη, καὶ τῶν ἐν Τήνῳ ἀυτοῦ Ἀδελφῶν Κυρίων Σταματίου καὶ Ἰωάννου, δι` εὐλάβειαν καὶ εἰς δόξαν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Εὐαγγελιστρίας. Ἐν Βενετίᾳ. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ἀνδρεόλα. 1833
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-23: Ἡ διήγηση.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 23.
Χορηγός έκδοσης : Δημήτριος Καγκάδης Σταμάτιος Καγκάδης Ιωάννης Καγκάδης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φραγκίσκος Ανδρεόλας
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0678
Φυσικός αριθμός: 000761Ετος Εκδοσης : 1858
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Αθήνα 1939-1957, αρ. 7491.
Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκος Φανερωμένη
Τίτλος : Διήγησις μερικῶν Θαυμάτων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φανερωμένης Τῆς Εὑρισκομένης ἐν τῇ Νήσῳ Ὕδρᾳ. Ἐκδοθεῖσα τῷ 1817 καὶ μετατυπωθεῖσα ὑπὸ Π. Ν. Ἀναστασίου. Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Χρήστου Δούκα. 1858.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-16: Ἡ διήγηση.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16. Στραβό ξάκρισμα.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Χρήστος Δούκας
Επιμελητής-διορθωτής : Π. Ν. Αναστασίου
Παρατηρήσεις : Η αναφερόμενη υπό αγνώστου στο εξώφυλλο αναφορά στη βιβλιογραφία των Ακολουθιών του Petit είναι λάθος.
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0680
Φυσικός αριθμός: 000764Ετος Εκδοσης : 1749
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. II, Paris 1918, αρ. 376.
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Προσκυνητάριον τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, καὶ πάσης Παλαιστίνης νῦν πρῶτον προτροπῇ, εὐλογίᾳ τε καὶ νεύσει τοῦ μακαριωτάτου καὶ σοφολογιωτάτου πατρὸς καὶ πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυρίου κυρίου Παρθενίου. Τύποις μετὰ σχεδίων ἐκδοθέν, καὶ δαπάνῃ τοῦ παναγίου καὶ ζωοδόχου Τάφου, παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Τάφου, κυρίου Συμεὼν ἐκδοθέν. Ἵνα παρέχηται τοῖς εὐσεβέσι χάριν. Ἐν Βιέννε τῆς Ἀουστρίας 1749. Παρὰ τῷ ἱεροδιακόνῳ Χριστοφόρῳ Ζεφάρ, καὶ τῶν ἰλλυρικοσερβῶν κοινῶ(ν) ζωγράφω(ν).
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 2: Στίχοι ἡρωελεγεῖοι εἰς τὸν μακαριώτατον, καὶ σοφολογιώτατον πατέρα, καὶ πατριάρχην τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, καὶ πάσης Παλαιστίνης, κύριον κύριον Παρθένιον. Υπογραφὴ στὸ τέλος: Ἰωάννης Μλαδενίτης οἰκονόμος Νεοφύτου. σ. 3-6: Εἰσαγωγὴ τοῦ Συμεὼν Ἀρχιμανδρίτου. σ. 7-56: Τὸ προσκυνητάριο.
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Συγγραφέας / Ποιητής : Παρθένιος Ιεροσολύμων Ιωάννης Μλαδενίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56 + 1φ. + (στο 000763 χάρτης αναδιπλούμενος).
Χορηγός έκδοσης : Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Συμεών Αγιοταφίτης αρχιμανδρίτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0681
Φυσικός αριθμός: 000765Ετος Εκδοσης : 1837
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Αθήνα 1939-1957, αρ. 2773 (Διατριβή) και 2884 (Προσκυνητάριο).
Αγιοι (ή εορτή):
Τίτλος : Προσκυνητάριον ἢ Περιγραφὴ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης. Συντεθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον παρὰ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἁγίου ἁγίου Καμαράση τοῦ Παναγίου, καὶ Ζωοδόχου Τάφου Κυρίου Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Προύσης. ἤδη δὲ πάλιν δεύτερον, ἐπιμελῶς θεωρηθεῖσα, καὶ πολλαῖς προσθήκαις ἐπαυξυνθεῖσα, ἐκδίδοται εἰς φῶς, ἐπιστασίᾳ μὲν τοῦ Πανιερωτάτου Ἱεροθέου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου, δαπάνῃ δὲ φιλοτίμῳ τοῦ Ἐντιμοευλαβεστάτου Κυρίου Γεωργίου χατζῆ Κώστα Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐν Μόσχᾳ. Въ Университетской Типографiи. 1837.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. Ι-VII: Τῷ μακαριωτάτῳ θειοτάτῳ τε καὶ ἁγιωτάτῳ Δεσπότῃ καὶ Πατριάρχῃ τῶν Ἱεροσολύμων, τὴν μετ' εὐλαβείας τῆς ὀφειλομένης προσκύνησιν. σ. 1-136: Τὸ προσκυνητάριο. σ. *I: Διατριβὴ περὶ τῶν ἀληθῶν αἰτίων τῆς Κορυφώσεως τῶν χρεῶν τοῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ Περὶ τῶν τρόπων τῆς γενομένης ἀναμορφώσεως ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Ἀθανασίου. Γ. Σχεδιασθεῖσα ὑπὸ τοῦ λογιωτάτου Κυρίου Γ. Κ. ἐν ἔτει ᾳωλζ΄ κατὰ μῆνα Ἰούνιον. Δαπάνῃ δὲ τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἐκδίδοται ἤδη πρῶτον εἰς φῶς, ἐπὶ τὸ διανεμηθῆναι δωρεὰν εἰς τοὺς εὐλαβέστατους ὁμογενεῖς. Ἐν τῇ τοῦ Βασιλικοῡ Πανεπιστημίου Τυπογραφίᾳ· Ἐν Μόσκᾳ. 1837. σ. *ΙΙΙ-*IV: Εἰσαγωγή. σ. *1--*30: Ἡ διατριβή. φ. 1: Στίχοι πρὸς τὴν ἐν Ἰερουσαλὴμ Βιβλιοθήκην. φ. 2-27: Χαρακτικά διάφορα.
Τόπος έκδοσης: Μόσχα
Συγγραφέας / Ποιητής : Χρύσανθος Αρχιμανδρίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. Ι- VII + σ.1-136 + σ.*I-*IV + σ.*1-*30 + φ.27 + 2 αναδιπλούμενοι χάρτες..
Χορηγός έκδοσης : Γεώργιος Χατζη-Κώστας Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Μόσχας
Επιμελητής-διορθωτής : Ιερόθεος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0682
Φυσικός αριθμός: 000766Ετος Εκδοσης : 1867
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 222. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1867.375.
Αγιοι (ή εορτή): Όλγα η βασίλισσα και ισαπόστολος
Τίτλος : Περὶ τῆς Ἁγίας Ὄλγας μικρὸν Ὑπόμνημα. Ὑπὸ Σοφοκλέους Κ. τοῡ ἐξ Οἰκονόμων Ἰατροῡ. Ἀθήνησι. Τύποις Φ. Καραμπίνου. ΑΩΞΖ.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-32: Τὸ ὑπόμνημα.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Σοφοκλής Κ. ο εξ Οικονόμων
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 32.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φ. Καραμπίνης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0683
Φυσικός αριθμός: 000767Ετος Εκδοσης : 1927
Βιβλιογραφία:
Αγιοι (ή εορτή): Γυναίκες πάσαι οσίαι και θεοφόροι
Τίτλος : Ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Γυναικῶν πασῶν τῶν ἀσκήσει λαμψασῶν. Συντεθεῖσα ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Ἀκολουθία τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Γυναικῶν πασῶν τῶν ἀπ' αἰῶνος ἐν ἀσκήσει λαμψασῶν, ἐξ ὧν αἱ γνωσταὶ ἐκ τῶν συναξαρίων ἐλήφθησαν καὶ ἐνταῦθα κατ' ἀλφάβητον κατεχωρίσθησαν, καῖ ὅτι τις βούλεται τὴν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω. Πειραιεύς. Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ιωάν. Δελάκη. 1927.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-14: Ἡ Ἀκολουθία. σ. *1-*4: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῶν θεοφόρων Γυναικῶν τὸν θεῖον σύλλογον. Ἦχ. πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
Συγγραφέας / Ποιητής : Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 14 + *4.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ιωάννης Δελάκης
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0684
Φυσικός αριθμός: 000768Ετος Εκδοσης : 1786
Βιβλιογραφία: É. Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par de grecs au dix-huitième siècle, t. II, Παρίσι 1928, αρ. 1174.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Λόγος Ἐγκωμιαστικὸς εἰς δόξαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Συντεθεὶς παρὰ Ἀλεξάνδρου Τριβόλι Πιέρι τοῦ Κερκυραίου, Καὶ παρ' αὐτοῦ αἰσίως, καὶ πανευλαβῶς ἀφιερωθεὶς τοῖς ἐν ἱεράρχαις πανιερωτάτοις καὶ ἐν διδασκάλοις Σοφίᾳ, καὶ παιδείᾳ πάσῃ, Ἐγκρίτοις τε, καὶ ἐπισήμοις, κυρίοις κυρίοις Εὐγενίῳ τῷ Βούλγαρι, καὶ Νικηφόρῳ τῷ Θεοτόκῃ, ἀρχιεπισκόποις Προκατόχῳ, καὶ διαδόχῳ Σλαβινίου τε καὶ Χερσῶνος. ,αψπϛ΄. Ἐνετίῃσιν, 1786. Παρὰ Νικολάῳ τῷ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de' Superiori.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-20: Ὁ λόγος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Αλέξανδρος Τριβόλις Πιέρι
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 20.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0685
Φυσικός αριθμός: 000769Ετος Εκδοσης : 1857
Βιβλιογραφία: Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], Αθήνα 1939-1957, αρ. 7126.
Αγιοι (ή εορτή): Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος
Τίτλος : Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἐν ᾗ δεικνύεται πῶς ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως μετηνέχθη εἰς Κέρκυραν, καὶ πῶς ἡ οἰκογένεια τῶν Βουλγάρεων ἔχει ἐπ` αὐτοῡ πατρωνικὸν δικαίωμα, Παρά Νικολάου τοῡ Βουλγάρεως ἰατροῡ καὶ φιλοσόφου Κερκυραίου. Νῡν δὲ ἐξελληνισθεῖσα μετά σημειώσεων καὶ πρσθηκῶν ὑπὸ Ν. Τ. Βουλγάρεως καὶ Ν. Β. Μάνεση. ἐκδίδεται δαπάνῃ Α. Τερζάκη. Ἐν Κερκύρᾳ, Τυπογραφεῖον Ἑρμῆς Ἀντωνίου Τερζάκη. 1857.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. ε΄-η΄: Προλεγόμενα. σ. 1-72: Ἀληθὴς Ἔκθεσις περὶ τοῡ ἐν Κερκύρᾳ θαυματουργοῡ Λειψάνου τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Τόπος έκδοσης: Κέρκυρα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Βούλγαρης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. η΄ + 72.
Χορηγός έκδοσης : Α. Τερζάκης
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
Επιμελητής-διορθωτής : Νικόλαος Βούλγαρης Ν. Μάνεσης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0126
Φυσικός αριθμός: 000148Ετος Εκδοσης : 1932
Βιβλιογραφία: Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ Παλαμᾶ, ἥτις ποιηθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου τοῦ Κοκκίνου, κριτικῶς δὲ ἀποκατασταθεῖσα ὑπὸ τοῦ διακόνου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδοται πλήρης εἰς τὰς ἐκδόσεις Ἄθως, ἐν Πειραιεῖ 1978, σ. 44-45. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 69.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Δημήτριος ο μυροβλύτης, μεγαλομάρτυς
Τίτλος : Bίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Συγγραφεῖσα ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροῦ Φιλοθέου τοῦ Θεσ)νικέως (τοῦ Κοκκίνου). Ψαλλομένη δὲ κατὰ τὴν 14ην Νοεμβρίου καὶ τὴν Βαν Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν. Ὡς καὶ τρεῖς παρακλητικοὶ κανόνες. Δύο μὲν τοῦ ἁγίου καὶ τρίτη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Προνοίᾳ μὲν καὶ εὐλογίᾳ τοῦ παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Γενναδίου, δαπάνῃ δὲ τοῦ συγκέλλου Παρθενίου Κάρδαρη τοῦ Ζακυνθίου, προϊσταμένου τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ ὠφελείᾳ τοῦ ταμείου τῶν πτωχῶν τῆς ἄνω ἐνορίας. Ἐν Θεσσαλονίκῃ 1932, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ι. Κωνσταντινίδου, Πανταζίδου 10.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-19: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεγίστην τὴν ψυχικὴν ὠφέλειαν δύναται∙ σ. 20-28: Ἡ Α΄ παρακλητικὴ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1784)∙ σ. 29-52: Ἡ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1784)∙ σ. 53-58: Ἡ Β΄ παρακλητικὴ ἀκολουθία (βλ. ἔκδοση 1784)∙ σ. 59-69: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ἤτοι τῆς νέας Διαθήκης∙ σ. 80-111: Φιλοθέου Κοκκίνου, Θαύματα τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ∙ σ. 112-118: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν ἅγιο Δημήτριο (βλ. ἔκδοση 1784).
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Φιλόθεος Κόκκινος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 118 + 1 χ.ἀ. + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Παρθένιος Κάρδαρης Ζακύνθιος
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ι. Κωνσταντινίδου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0127
Φυσικός αριθμός: 000149Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 99-100. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 69-70.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος κτίτωρ Μονής Γρηγορίου Αναστασία η Ρωμαία
Τίτλος : Ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς Γρηγορίου τοῦ κτίτορος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Γρηγορίου καὶ τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας. Μετὰ ἐπιμνημοσύνου πρὸς τοὺς κτίτορας τῆς μονῆς λόγου. Τύποις ἐκδοθεῖσαι ἐπιμελείᾳ γέροντος Βαρλαὰμ Γρηγοριάτου. Τύποις – Ν. Χριστομάνου. Θεσσαλονίκη, 20 – ὁδὸς Φράγκων -20. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 1-38: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γρηγορίου∙ σ. 14-33: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Θρήνων ἀπαρχὰς δεῦρο, ψυχή∙ Ἀκρ.: Θρήνων ἐμῶν δέχοιο τὸν πρῶτον , κόρη. Ναί. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος. Ποιητής: Ἀνδρέας Κρήτης ∙ σ. 15-33: Ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ἀρχ.: Ἀπόρῳ γλώττῃ καὶ χείλεσιν ἐγκώμιον. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. α΄. Χριστὸς γεννᾶται∙ σ. 16-34: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Γρηγορίου. Ἀρχ.: Ὀρθοδοξίας ἀληθοῦς ὑπόθεσις ἐστὶν ἡ μνήμη σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 39-74: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γρηγορίου∙ σ. 54-69: Ὁ ἀναστάσιμος κανόνας. Ἀρχ.: Ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, ἀγαθέ. Ἦχ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ∙ σ. 55-70: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄυλος πάλαι κλίμαξ καὶ ξένως χερσωθεῖσα. Ἀκρ.: ᾌδω τὸν αἶνον τῇ φερεσβίῳ κόρῃ. Ἦχ. β΄. Ἄτριπτον, ἀσυνήθη∙ σ. 55-70: Ὁ κανόνας τοῦ ὁσίου Γρηγορίου. Ἀρχ.: Ὀρθοδοξίας ἀληθοῦς ὑπόθεσις ἐστὶν ἡ μνήμη σου. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Γρηγόριος Γέρων τῆς Μονῆς Γρηγορίου∙ σ. 75-106: Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας∙ σ. 85-102: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται. Ἀκρ.: <Ἰωσήφ (στὴν η΄ καὶ θ΄ ὠδή)>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: <ἸωσὴφὙμνογράφος>∙ σ. 86- 103: Ὁ Α΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Ταύτην τὴν φωτοφόρον μνήμην σου γεραίροντι. Ἀκρ.: Τοὺς ἀνδρικούς σου, μάρτυς, εὐφημῶ πόνους. Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. δ΄. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ποιητής: ἸωσὴφὙμνογράφος∙ σ. 87-104: Ὁ Β΄ κανόνας τῆς ἁγίας. Ἀρχ.: Τῇ θείᾳ πρεσβείᾳ σου ζόφου παθῶν ἐξανάστησον. Ἀκρ.: Τὴν πολύαθλον Ἀναστασίαν σέβω. <Ἀγαπίου>. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: <Ἀγάπιος>∙ σ. 107-116: Γέροντος Βαρλαὰμ <Ἀγγελάκου> Γρηγοριάτου, Λόγος ἐπιμνημόσυνος καὶ ἐγκωμιαστικὸς στοὺς κτίτορες τῆς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους (1916). Ἀρχ.: Τοιαῦτα μεγάλα καὶ σοφὰ παραγγέλματα.
Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Συγγραφέας / Ποιητής : Ανδρέας Κρήτης Γρηγόριος Γέρων της Μονής Γρηγορίου Ιωσήφ Υμνογράφος Αγάπιος Βαρλαάμ Γρηγοριάτης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 4ο, σ. 4 χ.ἀ. + 116 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Χριστομάνου
Επιμελητής-διορθωτής : Βαρλαάμ Γρηγοριάτης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0128
Φυσικός αριθμός: 000150Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.715. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 70-71.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Τὰ κατὰ τὸν Πατριάρχην Γρηγόριον τὸν Έ (1821 – 1871) ὑπὸ Γεωργίου Ν. Πιλαβίου. Ἐκεῖνον ποῦ ἐκήδευσε εἰς τὸν Βόσπορον ἡ χλεύη καὶ τῆς ἀγχόνης τὸ σχοινί, τώρα ἡ δόξα φαεινὴ λαμπροπρεπῶς κηδεύει. Π. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ἰλισσοῦ», 567 – Εὐριπίδου – 567. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-278: Βιογραφία, Μαρτύριο καὶ Μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄∙ σ. 279-301: Ἡ ἀκολουθία συντεθεῖσα μὲν τὸ 1822 ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Ζακύνθου Νικολάου Κοκκίνη, ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀβερκίου Λ. Λαμπίρη τὸ ᾳωοα΄∙ σ. 292-299: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Συνάχθητε σήμερον ἐκ τῶν περάτων Ἑλλάδος. Ἦχ. α΄. ᾨδὴν ἐπινίκιον∙ σ. 295-297: Ὁ Bίος αὐτοῦ διὰ στίχων σύντομος (στ. 55). Ἀρχ.: Ὁ λαμπρὸς οὗτος εὐσεβείας τε κλάδος.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόλαος Κοκκίνης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 1 χ.ἀ. + 1 λ. + 316.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Ιλισσός"
Επιμελητής-διορθωτής : Αβέρκιος Λαμπίρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0129
Φυσικός αριθμός: 000151Ετος Εκδοσης : 1871
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 100, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1871.17. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 71.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία, Bίος καὶ πολιτεία τοῦ νέου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Πέμπτου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀπαγχονισθέντος κατὰ τὴν 10 Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος. Ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ Ἀπριλίου. Συνταχθεῖσα καὶ πλουτισθεῖσα ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν λογίων. Ἐκδίδεται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. Ἐν Πάτραις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Σ. Ἀγαπητοῦ. 1871.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 9-32: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Bίος διὰ στίχων (βλ. ἔκδοση 1871α)∙ σ. 33-68: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Μεταξὺ τῶν πολιχνίων καὶ χωρίων τῆς εὐάνδρου Ἀρκαδίας.
Τόπος έκδοσης: Πάτρα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 68.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α.Σ. Αγαπητού
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0130
Φυσικός αριθμός: 000152Ετος Εκδοσης : 1921
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 101, 3. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 71-72.
Αγιοι (ή εορτή): Γρηγόριος Ε΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Έ (τοῦ ἐκ Δημητσάνης), ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ οἰκ. πατριάρχου, τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1821 τῇ 10 Ἀπριλίου ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καὶ τῆς τοῦ γένους ἐλευθερίας. Συντεθεῖσα μὲν τῷ 1822 ὑπὸ τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει μητροπολίτου Ζακύνθου Νικολάου Κοκκίνη. Ἐπιθεωρηθεῖσα δὲ καὶ διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀβερκίου Λ. Λαμπίρη τῷ 1871. Ἐν Ἀθήναις, ἔκδοσις Ἀνδρέου Β. Πάσχα. 1921.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-22: Ἡ ἀκολουθία καὶ ὁ Βίος διὰ στίχων (βλ. ἔκδοση 1871α).
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 22.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ανδρέου Πάσχα
Επιμελητής-διορθωτής : Αβέρκιος Λαμπίρης
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0131
Φυσικός αριθμός: 000153Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 57, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.32. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 72.
Αγιοι (ή εορτή): Δαβίδ ο εν Ευβοία
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τῇ νήσῳ ἀσκήσαντος, μετὰ κανόνος παρακλητικοῦ εἰς τὸν ἴδιον ἐν τέλει προστεθέντος. Τυποῦται δαπάνῃ μὲν τοῦ πανοσιωτάτου πρώην ἡγουμένου Ἀνθίμου Ἀγγελῆ τοῦ πολλὰς ὑπηρεσίας τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου γέροντος προσενεγκόντος. Φιλοτίμῳ δ’ ἐπιστασίᾳ Βαρθολομαίου Γεωργιάδου, διευθυντοῦ τοῦ ἐν Χαλκίδι Ἱερατικοῦ Σχολείου. Ἀθήνησι, τυπογραφεῖον «Παλιγγενεσία» Ἰω. Ἀγγελοπούλου, 14 - ὁδὸς Βορρᾶ - 14. 1888.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 5-23: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 14-21: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Μεγαλοφώνως τὴν σεπτήν σου κοίμησιν. Ἀκρ.: <Μέλπω προθύμως τοῦς ἀγῶνάς σου, μάκαρ>. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 25-50: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Ἄξιον εἶναι τῷ ὄντι καὶ χρεωστούμενον∙ σ. 51-56: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας∙ Ἀρχ.: Σὺ παρρησίαν ὡς ἔχων πρὸς τὸν Θεόν.Ἀκρ.: <Σῶν ἱκετῶν δέησιν, μάκαρ, δέχου>. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 56.
Χορηγός έκδοσης : Άνθιμος Αγγελής
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : "Παλιγγενεσία" Ιωάννου Αγγελοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :

ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0133
Φυσικός αριθμός: 000155Ετος Εκδοσης : 1805
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 55, 1. Φ. Ἠλιού, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία – Φυλλάδια, τόμος πρῶτος 1801-1818, Ἀθήνα 1997, 1805.14. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 52-54, 106-7. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 72-73.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : ᾈσματικὴ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ Νέου, ᾗ ἐμπεριείληπται καί τις κανὼν παρακλητικὸς πρὸς τὸν Τίμιον Πρόδρομον ἐπὶ ἀσθενοῦντας, ἢ καὶ ἄλλως εἰς συμφορὰς καὶ περιπετείας τελοῦντας ψαλλόμενος. Ποιηθεῖσα μὲν παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Διονυσίου τοῦ ἐπιλεγομένου Παπαδοπούλου. Προτροπῇ δὲ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης κυρίου Ἰακώβου. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα σπουδῇ καὶ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Βησσαρίωνος Χ. Γεωργίου, ἀρτοπωλητοῦ τοῦ ἐκ Λαρίσσης. Εἰς χρῆσιν τῶν τὴν τούτου μνήμην κατ’ ἔτος τελούντων καὶ τῶν ἄλλων εὐσεβῶν, ὅσοι τιμᾶν τὸν ἅγιον βούλονται. ᾳωε΄. Ἐνετίῃσιν. 1805. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con sovrana approvazione.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 7-43: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 20-39: Ὁ κανόνας τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Ἄπειρος ἡ χάρις σου, ἁγνή, ἡ πρὸς ἡμᾶς. Ἀκρ.: αβγ…χψω. Ἦχ. α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος∙ σ. 21-40: Ὁ Α΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Ὑμνεῖν σου τὴν ἄθλησιν τὴν ἱεράν. Ἀκρ.: Ὕμνον νέον μάρτυρι τῷ νέῳ φέρω. Διονύσιος. Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος∙ σ. 22-41: Ὁ Β΄ κανόνας τοῦ ἁγίου. Ἀρχ.: Νεανικῶς ἐνοπλισθεὶς τῆς πίστεως. Ἀκρ.: Νέον σοι ᾄδω ᾆσμα, μάρτυς, τῷ νέῳ. Διονύσιος. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος∙ σ. 31-34: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δαμιανός∙ σ. 44-52: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Ἀρχ.: Βεβαπτισμένον ἐν πελάγει, Πρόδρομε. Ἀκρ.: Βαπτιστὰ Χριστοῦ, παῦσον ἡμῶν τοὺς πόνους. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. Ποιητής: Διονύσιος Παπαδόπουλος.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Συγγραφέας / Ποιητής : Διονύσιος Παπαδόπουλος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 λ. + 52 + 2 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Νικόλαος Γλυκύς
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0134
Φυσικός αριθμός: 000156Ετος Εκδοσης : 1930
Βιβλιογραφία: Σ. Σ. Εὐστρατιάδης, «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), «Ἁγιολογικά. Βιβλιογραφία τῶν ἀκολουθιῶν», ΕΕΒΣ 9 (1932), 91-92. Ν. Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999,, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 102-106. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 73.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : Ἀνέκδοτος ἀκολουθία τοῦ νέου ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ ἐκ Μυριχόβου τῆς Θεσσαλίας. Μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ζ΄ τόμου τῆς Ἐπετηρίδος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ἑστία». 1930.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 56-63: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 57-62: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Ἀγάλλου καὶ χόρευε, Λάρισσα πόλις. Ἀκρ.: ᾌσμασι τιμῶ Δαμιανὸν ἀξίως. Ματθαῖος (στὰ θεοτοκία). Ἦχ. δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. Ποιητής: Ματθαῖος∙ σ. 59-61: Τὸ συναξάριο. Ἀρχ.: Οὗτος ὁ ὅσιος μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δαμιανός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ματθαίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 54-63.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Εστία
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0135
Φυσικός αριθμός: 000157Ετος Εκδοσης : 1931
Βιβλιογραφία: Ν. Δρόσος, Ἁγιορεῖται ὁσιομάρτυρες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀθῆναι 1999, σ. 55, 102-106. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74.
Αγιοι (ή εορτή): Δαμιανός ο εκ Μυριχόβου
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Μυριχόβου τῆς Θεσσαλίας. Ποιηθεῖσα παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Διονυσίου τοῦ Παπαδοπούλου. Προτροπῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἀρχιμανδρίτου τῆς μητροπόλεως Λαρίσσης Ἰακώβου. Δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου Βησσαρίωνος Χ. Γεωργίου, ἀρτοπωλητοῦ. Ἐνετίησιν 1805. Ἔκδοσις δευτέρα μετὰ προλεγομένων ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων Ἰεζεκιὴλ τοῦ ἀπὸ Βελανιδιᾶς. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Φοίνικος», ὁδὸς Σταδίου 44. 1931.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 11-51: Ανατύπωση της έκδοσης του 1805.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ματθαίος
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 51 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης : Βησσαρίων Γεωργίου
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Φοίνιξ
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0136
Φυσικός αριθμός: 000158Ετος Εκδοσης : 1894
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 56, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1894.23. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74.
Αγιοι (ή εορτή): Δανιήλ ο Θάσιος
Τίτλος : Ἀκολουθία καὶ Bίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Θασίου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Θάσῳ ἀσκήσαντος κατὰ τὸ 1840 ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ ὡς ἐν τῷ βίῳ τοῦ ἁγίου Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου καθορᾶται (Ἐν τῷ Μεγάλῳ Συναξαριστῇ τοῦ μηνὸς 7βρίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν Τοπάζιον τοῦ νοητοῦ Παραδείσου σελίδι 136). Ἐξεδόθη δαπάνῃ Κωνστ. Χρ. Δουκάκη, προσκυνητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Α. Κολλαράκη καὶ Ν. Τριανταφύλλου. 1894.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-16: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 8-15: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τριὰς ἁγία καὶ μονὰς ὑπέρθεε, χάριν μοι βράβευσον τοῦ ὑμνῆσαι θείου Δανιήλ. Ἦχ. πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ∙ σ. 10-14: Ὁ Bίος. Ἀρχ.: Καλὸν μὲν εἶναι καὶ θεάρεστον ἔργον νὰ διηγῆταί τις.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 16.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0137
Φυσικός αριθμός: 000159Ετος Εκδοσης : 1846
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 61, 3. Δ. Γκίνης – Β. Μέξας (+ 1937), Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-1863. Ἀναγραφὴ τῶν κατὰ τὴν χρονικὴν ταύτην περίοδον ὅπου δήποτε ἑλληνιστὶ ἐκδοθέντων βιβλίων καὶ ἐντύπων ἐν γένει, τ. Α΄-Γ΄, [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τ. 11], ἐν Ἀθήναις 1939-1957 ἀρ. 4276. Γ. Χρυσοστόμου, «Βιβλιογραφία εἰς ἀκολουθίας νεομαρτύρων», Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 573. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 74-75.
Αγιοι (ή εορτή): Δημήτριος ο εν Τριπόλει
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Τριπόλει τῆς Πελοποννήσου μαρτυρήσαντος τῷ ᾳωγ΄ ἔτει Ἀπριλίου 14. Συνταχθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ὑπὸ Ἰωσήφ, τοῦ τότε μὲν διακόνου τοῦ Ἀμυκλῶν Νικηφόρου, ἔπειτα δὲ ἐπισκόπου Ἀνδρούσης (Μεσσήνης), καὶ ἐκδοθεῖσα Ἐνετίῃσι τῷ 1804. Νῦν δὲ ἐπιδιορθωθεῖσα ὅσον ἐνῆν ὑπό τινος φιλομάρτυρος καὶ ἐκδοθεῖσα δαπάναις Νικολάου Παππαδοπούλου τοῦ ἐκ Τριπόλεως. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου (ὁδὸς Ἁγ. Νικολάου Ῥαγκαβᾶ). 1846.
Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-27: Ἡ ἀκολουθία∙ σ. 9-26: Ὁ κανόνας. Ἀρχ.: Τῷ τρισηλίῳ καὶ θείῳ παρεστηκὼς θρόνῳ τῆς θεότητος. Ἀκρ.: Τέτμηκας ἐχθρὸν τῷ ξίφει τμηθείς, μάρτυς. Τάδε Ἰωσήφ. Ἦχ. πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. Ποιητής: Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης∙ σ. 13-23: Τὸ μαρτύριο. Ἀρχ.: Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Ιωσήφ Ανδρούσης
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 2 χ.ἀ. + 27 + 1 λ.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Ν. Παππαδοπούλου
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'